HOME       MEMBERS AREA      VISION & MISSION      MEMBERSHIP REGISTRATION      CONFERENCE REGISTRATION       IMPRINT

Misja, wizja i członkostwo

Misja:

The European Association for Horse Assisted Education (EAHAE) jest platformą do informacji, komunikacji, edukacji, certyfikacji, badań i publikacji każdego rodzaju Horse Assisted Education.

Wizja:

Rozumiemy EAHAE, jako platformę międzynarodową, powstałą w Europie w 2004 roku, jednak będącą platformą globalną dla każdego, kto zajmuje się Horse Assisted Education w obszarze osobistego i profesjonalnego rozwoju. Celem jest współpraca i dzielenie się pomysłami w obszarze informacji, komunikacji, edukacji, certyfikacji, badań i publikacji każdego rodzaju Horse Assisted Education. Każdy, kto już pracuje z końmi w obszarze edukacji i uczenia ludzi, lub każdy, kto chce się tym zajmować w przyszłości, jest mile widziany, żeby do nas dołączyć, jako „Friend”.

 

HorseDream prowadzi platformę EAHAE w celu wzmocnienia wizji ugruntowania metody Horse Assisted Education jako formy osobistego i profesjonalnego rozwoju w organizacjach (nie tylko Europejskich) , firmach, instytucjach, stowarzyszeniach, jak również w obszarze życia prywatnego.

Członkostwo w platformie jest według uznania Zarządu EAHAE. Każdy członek działający w sposób, uznany przez Zarząd jako szkodliwy dla organizacji albo ogólnie dla Horse Assisted Education zostanie pozbawiony możliwości bycia w organizacji.

EAHAE nie pozwala swoim członkom być związanym lub używać technik związanych z scjentologią (L. Ron Hubbard) czy inną sektą. Każdy członek nie stosujący się do tej zasady zostanie wydalony z organizacji.

Oficjalnym językiem Stowarzyszenia jest jezyk angielski.

 

 

EAHAE Train the Trainer seminar
Apply for EAHAE Membership
Home